1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Ohana (startup thuê trọ) xây dựng công ty như thế nào?


Mình rất hâm mộ team Ohana sau khi xem trên Shark Tank. Mình muốn tìm hiểu thêm về cách xây dựng technical team, marketing, sales, và business model của Ohana?

https://www.youtube.com/watch?v=mc7VdM83hN0&t=252s


Từ khóa: Kinh doanh và Khởi nghiệpMình vừa xem video này, nó có câu trả lời cho nhiều cái mình hỏi trong đây.

Trả lờiMình vừa xem video này, nó có câu trả lời cho nhiều cái mình hỏi trong đây.