1. Kiến thức chung

Phim Sitcom là gì?

Từ khóa: Kiến thức chung

Sitcom là viết tắt của chữ situation comedy là dạng phim hài kịch tình huống.

Đặc điểm của dòng phim này là phim dài tập,quay tại trường quay (hoặc 1 địa điểm cố định, cơ bản là không di chuyển, không có nhiều bối cảnh bên ngoài); thu tiếng trực tiếp chứ không có lồng tiếng. Vì những yếu tố này nên phần hậu kỳ cho phim khá đơn giản & có thể sản xuất song song với phát sóng được.

Trả lời

Sitcom là viết tắt của chữ situation comedy là dạng phim hài kịch tình huống.

Đặc điểm của dòng phim này là phim dài tập,quay tại trường quay (hoặc 1 địa điểm cố định, cơ bản là không di chuyển, không có nhiều bối cảnh bên ngoài); thu tiếng trực tiếp chứ không có lồng tiếng. Vì những yếu tố này nên phần hậu kỳ cho phim khá đơn giản & có thể sản xuất song song với phát sóng được.