Sài Gòn hay Hà Nội Ở đâu đáng sống hơn?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

sài gòn

,

hà nội

,

đáng sống

,

văn hóa

Mỗi người sẽ có tính cách, quan điểm khác nhau và nơi họ muốn đến sinh sống và lập nghiệp cũng khác nhau. Mình là người thích tự do, bay nhảy nên có lẽ Sài Gòn sẽ hợp với mình hơn. Ở Noron cũng có nhiều câu hỏi như thế này rồi này, bạn tham khảo xem:

Trả lời

Mỗi người sẽ có tính cách, quan điểm khác nhau và nơi họ muốn đến sinh sống và lập nghiệp cũng khác nhau. Mình là người thích tự do, bay nhảy nên có lẽ Sài Gòn sẽ hợp với mình hơn. Ở Noron cũng có nhiều câu hỏi như thế này rồi này, bạn tham khảo xem: