Sổ Đoàn thanh niên?

  1. Xã hội

Em kết nạp đoàn từ hồi lớp 9 nhưng sau đấy lại không nộp sổ đoàn lên phường. Giờ em đang lớp 11 chuẩn bị lên 12 trường yêu cầu nộp sổ đoàn thì sổ đoàn đó phải làm sao giờ ạ? Liệu giờ em xin cấp lại có được không ạ?

Từ khóa: 

xã hội

Bạn cứ về trường gặp bí thư đoàn trường xin cấp lại thôi. Sổ đoàn dễ lắm. Mình vào đoàn từ lớp 8 mà sổ đoàn nó du lịch ghê lắm, nên đi học đại học mà cũng ko có sổ đoàn, đến lúc ra trường bí thư đoàn trường đại học trực tiếp ký lại sổ cho mình luôn, ko cần phải về trường cũ xin lại. 😁😁

Trả lời

Bạn cứ về trường gặp bí thư đoàn trường xin cấp lại thôi. Sổ đoàn dễ lắm. Mình vào đoàn từ lớp 8 mà sổ đoàn nó du lịch ghê lắm, nên đi học đại học mà cũng ko có sổ đoàn, đến lúc ra trường bí thư đoàn trường đại học trực tiếp ký lại sổ cho mình luôn, ko cần phải về trường cũ xin lại. 😁😁