Suy nghĩ lệch lạc là gì?

  1. Giáo dục

  2. Xã hội

Từ khóa: 

giáo dục

,

xã hội

Mình cho rằng đó là những suy nghĩ mang tính tiêu cực bạn ạ. 

Ví dụ nếu có ai đó góp ý, thì chúng ta nên bình tĩnh lắng nghe, cảm ơn và chất lọc lại những ý có giá trị, phù hợp với bản thân. Nhưng nếu suy nghĩ tiêu cực, chúng ta có thể cho rằng người đó khó tính, hoặc có ác cảm nên đang cố ý công kích.

Trả lời

Mình cho rằng đó là những suy nghĩ mang tính tiêu cực bạn ạ. 

Ví dụ nếu có ai đó góp ý, thì chúng ta nên bình tĩnh lắng nghe, cảm ơn và chất lọc lại những ý có giá trị, phù hợp với bản thân. Nhưng nếu suy nghĩ tiêu cực, chúng ta có thể cho rằng người đó khó tính, hoặc có ác cảm nên đang cố ý công kích.

Là suy nghĩ sai lệch với thực tiễn đang là. 

Nhiều người tưởng rằng những suy nghĩ lệch lạc ắt hẳn phải là cái gì đồi trụy, xấu xa, v.v. nhưng ít ai nhận ra đa số suy nghĩ trong đầu họ thực ra là vô cùng lệch lạc với hiện thực cuộc sống. Cái lệch lạc này đến từ những quan điểm chủ quan, bị bóp méo bởi ký ức, cảm xúc, tham muốn, suy diễn, lý luận, lý thuyết..v.v. 

Nếu bạn không tin hãy thử dành ít nhất 1 tuần để ý xem những lời bình luận trong đầu mình có chính xác như thực tế đang là không nhé.

https://cdn.noron.vn/2023/05/25/523997382735824-1685032734.jpg