sóng bắt đầu từ gió phải không

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Gió bắt đầu từ đâu? Mình cũng không biết nữa? Hỏi Xuân Quỳnh.
Trả lời
Gió bắt đầu từ đâu? Mình cũng không biết nữa? Hỏi Xuân Quỳnh.