Sự áp đặt của phụ huynh thực sự có thể thay đổi một đứa trẻ?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

áp đặt

,

phụ huynh

,

trẻ

,

tâm lý học

Thời thơ ấu nhiều người đã từng trải qua cảm giác như vậy, rõ ràng mình không thích làm điều này nhưng vì bố mẹ muốn, chúng ta phải làm. Có nhiều đứa trẻ thích Piano, bố mẹ lại muốn chúng học một công cụ khác. Cũng có nhiều đứa không thích đi học thêm thứ này nhưng bố mẹ lại ép chúng học những thứ đó.

Nhiều khi cha mẹ coi đó là sự lo lắng, là nghĩ về tương lai của con nhưng những gì họ nói không phải là tình yêu thương mà là “nhát dao” khiến trẻ thêm tổn thương.

Những sự áp đặt đó chỉ khiến trẻ thêm căng thẳng, mệt mỏi. Thử tưởng tượng xem, chúng làm theo những lời bố mẹ nói mà không có một chút đam mê nào. Những gì gọi là ép buộc sẽ khiến cho mọi thứ chúng làm một cách gượng gạo. Quan trọng nhất là về tâm lí, chúng sẽ cảm thấy mình bị giới hạn khả năng, thậm chí tự cảm thấy tù túng trong chính căn nhà yêu dấu của mình.

Chốt lại, mình nghĩ sự áp đặt của phụ huynh có thể thay đổi cách hành động và suy nghĩ của trẻ, nhưng thay đổi theo hướng tiêu cực. Vậy nên, sự áp đặt nào cũng nên bị loại bỏ.

Trả lời

Thời thơ ấu nhiều người đã từng trải qua cảm giác như vậy, rõ ràng mình không thích làm điều này nhưng vì bố mẹ muốn, chúng ta phải làm. Có nhiều đứa trẻ thích Piano, bố mẹ lại muốn chúng học một công cụ khác. Cũng có nhiều đứa không thích đi học thêm thứ này nhưng bố mẹ lại ép chúng học những thứ đó.

Nhiều khi cha mẹ coi đó là sự lo lắng, là nghĩ về tương lai của con nhưng những gì họ nói không phải là tình yêu thương mà là “nhát dao” khiến trẻ thêm tổn thương.

Những sự áp đặt đó chỉ khiến trẻ thêm căng thẳng, mệt mỏi. Thử tưởng tượng xem, chúng làm theo những lời bố mẹ nói mà không có một chút đam mê nào. Những gì gọi là ép buộc sẽ khiến cho mọi thứ chúng làm một cách gượng gạo. Quan trọng nhất là về tâm lí, chúng sẽ cảm thấy mình bị giới hạn khả năng, thậm chí tự cảm thấy tù túng trong chính căn nhà yêu dấu của mình.

Chốt lại, mình nghĩ sự áp đặt của phụ huynh có thể thay đổi cách hành động và suy nghĩ của trẻ, nhưng thay đổi theo hướng tiêu cực. Vậy nên, sự áp đặt nào cũng nên bị loại bỏ.