Súng Ak và súng CKC?

  1. Khoa học

Tại sao súng CKC không bắn được liên thanh?

Tại sao súng CKC tốc độ đạn nhanh hơn AK?

Từ khóa: 

súng

,

khoa học

Câu hỏi được gộp với So sánh cấu tạo các bộ phận của súng tiểu liên AK với súng trường CKC?

Súng AK bắn liên thanh còn CKC thì ko vì cấu tạo của 2 súng tuy tương tự nhau, sử dụng chung loại đạn, nhưng lại khá khác nhau do được sản xuất ở 2 thời kỳ khác nhau lúc yêu cầu sử dụng của mỗi loại súng là khác nhau. Với CKC là đc thiết kế làm súng trường cạc-bin từ năm 1943, cuối Thế chiến 2 và AK47 là 1947, sau Thế chiến 2, để làm súng trường tấn công, khi các nhà quân sự thấy đc sự ưu việt của súng trường tấn công (súng Sgt-44 gì gì đó của Đức ở cuối Thế chiến 2).

Do đó, CKC đc cấu tạo để khi bắn, khóa nòng đưa viên đạn mới về và đưa búa đến vị trí chuẩn bị thì có lẫy giữ búa lại, để khi bóp cò lần nữa thì lẫy mới thả búa ra. AK47 cũng có cơ chế tương tự, nhưng thêm cơ chế khi lẫy hoàn toàn ko giữ búa và búa sẽ tự do đập vào kim hỏa cho đến khi nhả cò ra. Do đó AK47 có thể bắn liên thanh còn CKC thì ko.

Đối với tốc độ đạn, hay vận tốc đầu nòng là vận tốc đạn đc đo tại đầu nòng (đúng hơn là 1 cách đầu nòng 1 khoảng). Thì AK47 có tốc độ thấp hơn CKC (khoảng 715m/s so với 735m/s), mặc dù sử dụng cùng loại đạn (7.62mm x 39), vì:

+ CKC có nòng dài hơn AK47 (khoảng 520mm so với 415mm). Khi ra khỏi nòng, viên đạn sẽ ko còn chịu tác dụng của áp suất gây ra bởi khí thuốc. Nên viên đạn chỉ đc gia tốc khi còn trong nòng (chính xác hơn là thêm 1 đoạn ngắn sau khi ra khỏi nòng, do đó sơ tốc mới đo ở 1 đoạn cách đầu nòng khoảng). Do đó, nòng dài hơn đồng nghĩa viên đạn có thời gian tăng tốc lớn hơn, đạt đc tốc độ cao hơn (nhưng ko phải càng dài càng nhanh mà có giới hạn). Viên đạn trong nòng AK47 chỉ đc gia tốc trong khoảng thời gian đi hết 415mm chiều dài nòng, còn CKC thì đến 520mm, tất nhiên sẽ nhanh hơn.

+ Vận tốc khác nhau còn do cơ chế nạp lại đạn của 2 loại súng. AK47 dùng trích khí dài, CKC dùng trích khí ngắn. Nói cho dễ hiểu, cơ chế trích khí dài của AK47 thì bệ khóa nòng dính với cả hệ thống trích khí nên to, nặng hơn nên cần nhiều khí thuốc để đẩy cả hệ thống về sau, dẫn đến tốn khí thuốc và giật hơn. CKC dùng hệ thống trích khí ngắn, nhẹ hơn, ít tốn khí thuốc hơn. Mà khí thuốc chính là thứ đẩy viên đạn đi, trích nhiều thuốc hơn thì tốc độ viên đạn chậm hơn là dễ hiểu.

Trả lời

Súng AK bắn liên thanh còn CKC thì ko vì cấu tạo của 2 súng tuy tương tự nhau, sử dụng chung loại đạn, nhưng lại khá khác nhau do được sản xuất ở 2 thời kỳ khác nhau lúc yêu cầu sử dụng của mỗi loại súng là khác nhau. Với CKC là đc thiết kế làm súng trường cạc-bin từ năm 1943, cuối Thế chiến 2 và AK47 là 1947, sau Thế chiến 2, để làm súng trường tấn công, khi các nhà quân sự thấy đc sự ưu việt của súng trường tấn công (súng Sgt-44 gì gì đó của Đức ở cuối Thế chiến 2).

Do đó, CKC đc cấu tạo để khi bắn, khóa nòng đưa viên đạn mới về và đưa búa đến vị trí chuẩn bị thì có lẫy giữ búa lại, để khi bóp cò lần nữa thì lẫy mới thả búa ra. AK47 cũng có cơ chế tương tự, nhưng thêm cơ chế khi lẫy hoàn toàn ko giữ búa và búa sẽ tự do đập vào kim hỏa cho đến khi nhả cò ra. Do đó AK47 có thể bắn liên thanh còn CKC thì ko.

Đối với tốc độ đạn, hay vận tốc đầu nòng là vận tốc đạn đc đo tại đầu nòng (đúng hơn là 1 cách đầu nòng 1 khoảng). Thì AK47 có tốc độ thấp hơn CKC (khoảng 715m/s so với 735m/s), mặc dù sử dụng cùng loại đạn (7.62mm x 39), vì:

+ CKC có nòng dài hơn AK47 (khoảng 520mm so với 415mm). Khi ra khỏi nòng, viên đạn sẽ ko còn chịu tác dụng của áp suất gây ra bởi khí thuốc. Nên viên đạn chỉ đc gia tốc khi còn trong nòng (chính xác hơn là thêm 1 đoạn ngắn sau khi ra khỏi nòng, do đó sơ tốc mới đo ở 1 đoạn cách đầu nòng khoảng). Do đó, nòng dài hơn đồng nghĩa viên đạn có thời gian tăng tốc lớn hơn, đạt đc tốc độ cao hơn (nhưng ko phải càng dài càng nhanh mà có giới hạn). Viên đạn trong nòng AK47 chỉ đc gia tốc trong khoảng thời gian đi hết 415mm chiều dài nòng, còn CKC thì đến 520mm, tất nhiên sẽ nhanh hơn.

+ Vận tốc khác nhau còn do cơ chế nạp lại đạn của 2 loại súng. AK47 dùng trích khí dài, CKC dùng trích khí ngắn. Nói cho dễ hiểu, cơ chế trích khí dài của AK47 thì bệ khóa nòng dính với cả hệ thống trích khí nên to, nặng hơn nên cần nhiều khí thuốc để đẩy cả hệ thống về sau, dẫn đến tốn khí thuốc và giật hơn. CKC dùng hệ thống trích khí ngắn, nhẹ hơn, ít tốn khí thuốc hơn. Mà khí thuốc chính là thứ đẩy viên đạn đi, trích nhiều thuốc hơn thì tốc độ viên đạn chậm hơn là dễ hiểu.