Viết lên đây lí do bạn xin nghỉ việc?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Sự ngông cuồng của tuổi trẻ vì nghĩ mình ngon lắm hóa ra mình dở ẹc haha.

Trả lời

Sự ngông cuồng của tuổi trẻ vì nghĩ mình ngon lắm hóa ra mình dở ẹc haha.

muốn tìm thử thách mới

Và cũng muốn có thu nhập cao hơn :))