Tác phẩm nào được xem là bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 của nước ta?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

lịch sử

"Bình Ngô Đại Cáo" của Nguyễn Trãi ở thế kỉ XV ạ :)))

Trả lời

"Bình Ngô Đại Cáo" của Nguyễn Trãi ở thế kỉ XV ạ :)))

Bình ngô đại cáo
Nam quốc sơn hà nha