Tại sao chó lại không ăn thịt chó?

  1. Sinh vật cảnh

  2. Khoa học

Từ khóa: 

thế giới động vật

,

sinh vật cảnh

,

khoa học

vì chó không thích ăn thịt chó :)
Trả lời
vì chó không thích ăn thịt chó :)