Tại sao chúng ta thường có xu hướng nhớ đến những kí ức tồi tệ lâu hơn?

  1. Tâm lý học

Cùng xảy ra trong quá khứ và mang ại cũng bậc cảm xúc mãnh liệt cho mỗi người, nhưng tại sao hầu hết chúng ta thường bị tác động mạnh mẽ bởi những điều không vui, những kí ức tối tệ hơn là những giây phút, kí ức hạnh phúc trong khi hạnh phúc là thứ mà ai cũng muốn có, cũng muốn hướng đến.

Tại sao chúng ta lại bị chi phối mạnh mẽ bởi những kí ức không vui như vậy?

Từ khóa: 

kí ức

,

kí ức tồi tệ

,

tâm lý học

Những kí ức tồi tệ nó là những kí ức không tốt trong quá và có thể những kí ức đó đã tạo nên những nổi đau ám ảnh mãi trong tâm trí rồi thì khó mà quên được lắm.
Trả lời
Những kí ức tồi tệ nó là những kí ức không tốt trong quá và có thể những kí ức đó đã tạo nên những nổi đau ám ảnh mãi trong tâm trí rồi thì khó mà quên được lắm.