Tại sao có người càng uống mặt càng tái?

Đỏ mặt khi uống rượu bia thường gặp ở rất nhiều người. Nhưng tại sao người càng uống mặt càng tái?

Có phải người càng uống càng tái hoặc không có biểu hiện gì là người có tưởu lượng cao?

undefined
Từ khóa: ngộ độc rượu, rượu bia, Sức khoẻ
Do phản ứng kích thích của cơ thể từng người

Trả lời

Do phản ứng kích thích của cơ thể từng người
Say rượu
Do cơ địa từng người

Do huyết áp tụt

Do ngộ độc rượu bia