Tại sao "Dốc hết thanh xuân tư vấn tình yêu cho lũ bạn, cuối cùng đứa ế nhất hội lại là tôi "?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Kỹ năng mềm

  3. Xã hội

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

kỹ năng mềm

,

xã hội

Cần lắm lời giải thích từ mọi ngừi để trái tym yếu đuối nàu bớt đau :(((

https://cdn.noron.vn/2022/06/28/7462210936784253-1656407618.jpg

Trả lời

Cần lắm lời giải thích từ mọi ngừi để trái tym yếu đuối nàu bớt đau :(((

https://cdn.noron.vn/2022/06/28/7462210936784253-1656407618.jpg

Vì biết quá nhiều về chuyện tình cảm nên thấy không còn màu hồng và không còn hứng thú. Tôi chọn độc thân không phải ế

Năng lực đặc biệt của mấy đứa ế là làm quân sư tình yêu cho mấy đứa bạn =)))

Và "lời tư vấn" gần đây nhất mà mình nói với đứa bạn là:

"Trời ơi là trời! Hai người làm ơn tránh xa nhau ra cho đẹp trời. Mày nói mày nghi ngờ ổng lợi dụng mày, nhưng tao thấy mày cũng đang lợi dụng ổng đó thôi? Khinh nhau như vậy gặp nhau làm gì nữa? Đừng chửi nữa! Tao nghe mà thấy nhức đầu. Buông bỏ đi mày ơi!"