Tại sao Hungary lại không đồng ý với giới hạn giá khí đốt của EU?

  1. Tin Tức

  2. Xã hội

Từ khóa: 

tin tức

,

xã hội

Theo như mình đọc trên báo của VTV thì Hungary không đồng ý với giới hạn giá khí đốt của EU là liên quan tới khí đốt nhập khẩu. Vì nếu làm như vậy, nước này sẽ phải chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga.

Nếu EU quyết định về mức giới hạn, họ sẽ phải miễn thuế cho Hungary, như đã làm đối với dầu. Lãnh đạo châu Âu cũng đang xem xét việc giới hạn giá khí đốt nhập khẩu rồi ( tất nhiên có cả Nga trong đó), với ít nhất 15 quốc gia từ khối 27 quốc gia đang thúc đẩy mức giới hạn giá để kiềm chế giá năng lượng và lạm phát tiêu dùng kỷ lục.

Dưới đây là một số báo b có thể tìm hiểu ha: 


Trả lời

Theo như mình đọc trên báo của VTV thì Hungary không đồng ý với giới hạn giá khí đốt của EU là liên quan tới khí đốt nhập khẩu. Vì nếu làm như vậy, nước này sẽ phải chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga.

Nếu EU quyết định về mức giới hạn, họ sẽ phải miễn thuế cho Hungary, như đã làm đối với dầu. Lãnh đạo châu Âu cũng đang xem xét việc giới hạn giá khí đốt nhập khẩu rồi ( tất nhiên có cả Nga trong đó), với ít nhất 15 quốc gia từ khối 27 quốc gia đang thúc đẩy mức giới hạn giá để kiềm chế giá năng lượng và lạm phát tiêu dùng kỷ lục.

Dưới đây là một số báo b có thể tìm hiểu ha: