Tại sao khi đồng nội tệ tăng giá thì không có lợi cho xuất khẩu?

  1. Đầu tư & Tài chính

  2. Xã hội

Từ khóa: 

đồng nội tệ

,

xuất khẩu

,

đầu tư & tài chính

,

xã hội

1 ví dụ nhỏ. Làm 1 cái lồng đèn hết 1 công. Công của công nhân sẽ tính bằng nội tệ 300k VND/1công/1 lồng đèn. Xuất khẩu qua Mỹ, tiền thu về sẽ là ngoại tệ. 1 cái lồng đèn 20 USD. 

=> chi phí bỏ ra 300k sẽ thu về 20$.

Nếu tỷ giá là 25k VND/1USD. Bỏ 300k vốn thu về đc 20x25k = 500k, lời 200k so với chi phí. Nếu giá trị VND tăng. Vd 20kVND/1USD. Lúc này, nếu giá 20USD thì quy đổi tiền VND chỉ còn đc 400k/1 lồng đèn. Tiền lời chỉ còn 100k. Nếu muốn vẫn giữ mức lời 200k, cần nâng giá lên thành 25$, điều này đánh mất lợi thế cạnh tranh.

Tóm lại nếu nội tệ tăng giá, doanh thu xuất khẩu tính bằng nội tệ sẽ bị sụt giảm.

Trả lời

1 ví dụ nhỏ. Làm 1 cái lồng đèn hết 1 công. Công của công nhân sẽ tính bằng nội tệ 300k VND/1công/1 lồng đèn. Xuất khẩu qua Mỹ, tiền thu về sẽ là ngoại tệ. 1 cái lồng đèn 20 USD. 

=> chi phí bỏ ra 300k sẽ thu về 20$.

Nếu tỷ giá là 25k VND/1USD. Bỏ 300k vốn thu về đc 20x25k = 500k, lời 200k so với chi phí. Nếu giá trị VND tăng. Vd 20kVND/1USD. Lúc này, nếu giá 20USD thì quy đổi tiền VND chỉ còn đc 400k/1 lồng đèn. Tiền lời chỉ còn 100k. Nếu muốn vẫn giữ mức lời 200k, cần nâng giá lên thành 25$, điều này đánh mất lợi thế cạnh tranh.

Tóm lại nếu nội tệ tăng giá, doanh thu xuất khẩu tính bằng nội tệ sẽ bị sụt giảm.