Tại sao không có tờ tiền 1 triệu đồng?

  1. Đầu tư & Tài chính

Thấy bây giờ mức sống đã cao hơn, tiêu tiền triệu là chuyện khá bình thường. Tại sao chỉ ban hành đến tờ 500k chứ không có tờ tiền cao hơn nhỉ? Mình không rành về tài chính kinh tế các thứ lắm nên hi vọng được nghe giải đáp

Từ khóa: 

tiền

,

tiền giấy

,

đầu tư & tài chính

Bởi vì nếu có tờ tiền 1 triệu đồng thì người ta sẽ lại đặt câu hỏi "tại sao không có tờ tiền 2 triệu?"
Ngoài ra, nếu chẳng may trong ví chỉ có tờ 1 triệu đồng mà lại mua 1 cốc trà đá thì người bán sẽ thêm phần vất vả trả tiền lẻ.
Sau này khi giá cả leo thang, cốc trà đá có giá tăng từ 3K lên 7K thì chắc Nhà nước sẽ phát hành tờ 1 triệu, tờ 1K người ta sẽ không còn dùng nữa.
Trả lời
Bởi vì nếu có tờ tiền 1 triệu đồng thì người ta sẽ lại đặt câu hỏi "tại sao không có tờ tiền 2 triệu?"
Ngoài ra, nếu chẳng may trong ví chỉ có tờ 1 triệu đồng mà lại mua 1 cốc trà đá thì người bán sẽ thêm phần vất vả trả tiền lẻ.
Sau này khi giá cả leo thang, cốc trà đá có giá tăng từ 3K lên 7K thì chắc Nhà nước sẽ phát hành tờ 1 triệu, tờ 1K người ta sẽ không còn dùng nữa.