Tại sao một số trường đại học ở Việt Nam đào tạo bằng kỹ sư nhưng khi trao bằng lại mặc áo cử nhân?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

education

,

engineer

,

bachelor

,

giáo dục

Mình ko rõ áo kỹ sư và áo cử nhân thì khác gì nhau.

Ở nước ngoài thì theo mình biết có Bachelor, Master, Doctor (PhD), mỗi cấp khi tốt nghiệp trao bằng sẽ mặc đồ khác nhau. Tuy nhiên, khác nhau thế nào, màu sắc, hoa văn trang trí... lại tùy thuộc vào quy định của từng trường (có nhiều trường cùng 1 cấp nhưng các ngành khác nhau cũng khác nhau luôn).

Bên mình hình như là ko trường nào có quy định cụ thể về cái này, trường toàn đi thuê đồ sẵn của bên ngoài. Và mấy chỗ cho thuê đồ bên ngoài họ cũng ko phân biệt cử nhân với kỹ sư thì phải, đều là tốt nghiệp đại học cả.


Trả lời

Mình ko rõ áo kỹ sư và áo cử nhân thì khác gì nhau.

Ở nước ngoài thì theo mình biết có Bachelor, Master, Doctor (PhD), mỗi cấp khi tốt nghiệp trao bằng sẽ mặc đồ khác nhau. Tuy nhiên, khác nhau thế nào, màu sắc, hoa văn trang trí... lại tùy thuộc vào quy định của từng trường (có nhiều trường cùng 1 cấp nhưng các ngành khác nhau cũng khác nhau luôn).

Bên mình hình như là ko trường nào có quy định cụ thể về cái này, trường toàn đi thuê đồ sẵn của bên ngoài. Và mấy chỗ cho thuê đồ bên ngoài họ cũng ko phân biệt cử nhân với kỹ sư thì phải, đều là tốt nghiệp đại học cả.


Chắc kỹ sư hay cử nhân gì cũng là đại học. Nên cùng là đại học thì mặc đồ như nhau, chỉ phân biệt với thạc sỹ, tiến sỹ thôi. 🤣🤣