Tại sao người mất đã lâu rồi mà vẫn có thể gọi hồn về nói chuyện?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

Theo Kinh Địa Tạng thì chúng ta chết 49 ngày người chết sẽ phải đi vào một trong sau nẻo luân hồi. Có những người phải đoạ sinh vào địa ngục ngay, có người sau khi chết thì được lên cõi thiên, cõi thần đó là 3 trường hợp người ta đi ngay. Còn thường thì người chết sẽ chờ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần đến 49 ngày thì chuyển kiếp, có thể tái sinh làm người, tái sinh vào cõi ngạ quỷ, tái sinh làm súc sinh, trâu bò, lợn gà…

Lên cõi trời thì không gọi hồn được, vào địa ngục không gọi hồn được, tái sinh làm người, súc sinh cũng không gọi hồn được. Chỉ có tái sinh lên cõi thần hoặc vào cõi ngạ quỷ mới gọi hồn được, thông thường gọi hồn được thì hồn ấy thường là ngạ quỷ, vì các cô đồng thì chưa đủ sức để triệu những vị thần về được. Tái sinh vào cõi ngạ quỷ, hồn có thể về, nhưng có khẳng định được hồn ấy là bố mẹ, là thân nhân của mình không thì chưa biết, có khi là ngạ quỷ khác về, nhưng tự xưng là người thân nhà mình, họ cũng biết hết mọi chuyện nhà mình.

Chính vì lẽ này nên nhà Phật cấm không cho gọi hồn, đã có trường hợp một cháu bị vong nhập vào, lúc đầu nói là bố, xong rồi lại nói là Quan Âm Bồ Tát, một hồi lại nói là chúa nọ chúa kia. Nó nói đúng các chuyện nhà mình, cứ tưởng đấy là hồn của nhà mình, nhưng thật ra là không phải. Cho nên muốn tốt cho người đã mất thì tốt nhất là làm các việc tốt tạo phước, tích phúc tích đức, trì Kinh, niệm Phật, sám hối cho vong hồn người mất.

Trả lời

Theo Kinh Địa Tạng thì chúng ta chết 49 ngày người chết sẽ phải đi vào một trong sau nẻo luân hồi. Có những người phải đoạ sinh vào địa ngục ngay, có người sau khi chết thì được lên cõi thiên, cõi thần đó là 3 trường hợp người ta đi ngay. Còn thường thì người chết sẽ chờ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần đến 49 ngày thì chuyển kiếp, có thể tái sinh làm người, tái sinh vào cõi ngạ quỷ, tái sinh làm súc sinh, trâu bò, lợn gà…

Lên cõi trời thì không gọi hồn được, vào địa ngục không gọi hồn được, tái sinh làm người, súc sinh cũng không gọi hồn được. Chỉ có tái sinh lên cõi thần hoặc vào cõi ngạ quỷ mới gọi hồn được, thông thường gọi hồn được thì hồn ấy thường là ngạ quỷ, vì các cô đồng thì chưa đủ sức để triệu những vị thần về được. Tái sinh vào cõi ngạ quỷ, hồn có thể về, nhưng có khẳng định được hồn ấy là bố mẹ, là thân nhân của mình không thì chưa biết, có khi là ngạ quỷ khác về, nhưng tự xưng là người thân nhà mình, họ cũng biết hết mọi chuyện nhà mình.

Chính vì lẽ này nên nhà Phật cấm không cho gọi hồn, đã có trường hợp một cháu bị vong nhập vào, lúc đầu nói là bố, xong rồi lại nói là Quan Âm Bồ Tát, một hồi lại nói là chúa nọ chúa kia. Nó nói đúng các chuyện nhà mình, cứ tưởng đấy là hồn của nhà mình, nhưng thật ra là không phải. Cho nên muốn tốt cho người đã mất thì tốt nhất là làm các việc tốt tạo phước, tích phúc tích đức, trì Kinh, niệm Phật, sám hối cho vong hồn người mất.

Mình thấy việc gọi hồn người đã mất để hỏi thăm về gia đình, sức khỏe hoặc những vấn đề qua trọng trong cuộc sống rất phổ biến tại Việt Nam. Vì từng trải qua việc này nên mình muốn khuyên mọi người đừng nên làm vậy.

Gọi hồn người đã mất về rất tổn hại đến vong linh của họ, nhất là khi mới mất, phần linh của họ còn chưa ổn định, rất dễ bị bắt mất hoặc vấn vương khó đầu thai. Mọi người chỉ nên cầu nguyện thật nhiều đồng thời đọc kinh Phật, chú đại bi thường xuyên và hồi hướng cho vong linh người mất cùng gia đình để tất cả mọi người cùng được mạnh khỏe, bình an. 

Giải thích đơn giản :
Khi người còn sống làm việc gì đó,và kể lại cho người trong nhà nghe một cách mơ hồ không chính xác : lúc này gọi là ký ức cũ.
Khi người đó mất đi,ký ức cũ vẫn còn trong niềm tin nên khi một dấu hiệu thuộc về ký ức đó,được nhắc đến thì họ sẽ tin rằng người mất vẫn hiện diện : gọi là niềm tin phi lý.
Khi niềm tin này quá sức tưởng tượng và vượt ngoài kiểm soát sẽ được gọi là lên đồng, nhập hồn...
Tuy nhiên hiện nay,quỷ học vẫn là một điều gì đó không ai dám phủ nhận.

Thường thì sẽ đầu thai ngay sau khi chết, những người mang nghiệp nặng hoặc chưa trả hết nghiệp tại kiếp này thì sẽ tái sinh trong vòng 49 ngày. Nghĩa là trong vòng 49 ngày đấy vẫn có thể gọi hồn được cón sau khi người đó siêu thoát thì không thể. Chúng ta hay thấy các nhà ngoại cảm đi tìm mộ liệt sĩ gọi được hồn dù đã rất lâu rồi vì họ vẫn còn vướng bận với trần gian nên chưa thể siêu thoát được nên vẫn có thể gọi hồn được

Làm gì có linh hồn nào tồn tại sau khi chết nữa mà kêu với gọi. Toàn là lừa bịp kiếm tiền kiếm danh thôi bạn.

Thú thật là mình không tin việc gọi hồn về đâu. Xem các clip gọi hồn trên mạng được quay lại mình thấy như có sự dàn dựng ở đấy vậy. Rất nhiều người tin vào mấy lời gọi hồn phán mà tiền mất tật mang, mất trắng cả gia đình, tài sản kìa. Mọi người nên tỉnh táo khi tiếp nhận những thông tin mê tín như vậy

vì mê tín