Tại sao người ta dễ bị lừa bỏ tiền để mua các khoá học làm giàu với mức giá cao hết sức vô lý?

  1. Tin Tức

Mình hay theo dõi thời sự, nên nhận ra là đề tài này năm nào cũng được nhắc đến và cảnh báo cho người dân.

Mình cũng từng được chào mời mua mấy khoá học tương tự như thế này, nhưng ngay cả khi không xem cảnh báo trên truyền thông thì mình cũng dễ dàng nhận ra được sự vô lý và lừa đảo của các khoá học kiểu này.

Nhưng có vẻ nhiều người không nhận ra điều này, có phải vì lòng tham mà người ta không còn lý trí để phân  biệt đúng sai nữa không?

Từ khóa: 

lừa đảo

,

khó học làm giàu

,

làm giàu

,

tin tức

Sau đây là ý kiến của mình ^^


Trả lời

Sau đây là ý kiến của mình ^^


Tham, 1 chữ vậy thôi. Ng lừa đảo thường vẽ ra một viễn cảnh huy hoàng, tươi sáng. Ng ta thấy tiền là mờ mắt thì còn đâu nhận ra đúng sai nữa.