Tại sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với quân Xiêm?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

lịch sử

Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến vì: Đoạn Rạch Gầm đến Xoài Mút dài khoảng 6km, rộng hơn 1km, có chỗ gần 2km. Hai bên bờ sông cây cối rậm rạp, giữa dòng có cù lao Thới Sơn. Địa hình này thuận lợi cho việc đặt phục binh, dùng mưu nhử địch vào trận địa mai phục để tiêu diệt.

Trả lời

Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến vì: Đoạn Rạch Gầm đến Xoài Mút dài khoảng 6km, rộng hơn 1km, có chỗ gần 2km. Hai bên bờ sông cây cối rậm rạp, giữa dòng có cù lao Thới Sơn. Địa hình này thuận lợi cho việc đặt phục binh, dùng mưu nhử địch vào trận địa mai phục để tiêu diệt.

Sở dĩ Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến vì:

- Đoạn Rạch Gầm đến Xoài Mút dài khoảng 6km, rộng hơn 1km, có chỗ gần 2km. Có nhiều cồn, cù lao, hai bên bờ sông cây cối rậm rạp. Địa hình này thuận lợi để dấu quân phục kích dành thế chủ động, bất ngờ tấn công tiêu diệt quân giặc.

- Vì có vị trí hiểm yếu như vậy, Nguyễn Huệ đã chọn khúc sông này làm trận địa quyết chiến với quân Xiêm.

Trận Rạch Gầm - Xoài Mút năm 1785 là một trong các trận thủy chiến mang lại chiến thắng lừng lẫy trên sông nước trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Bằng tài thao lược, Nguyễn Huệ đã vận dụng sáng tạo, hiệu quả các biện pháp và thủ đoạn tác chiến, giải quyết một cách mẫu mực vấn đề nghệ thuật quân sự, đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của quân Xiêm.

Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với quân Xiêm vì đây là một khúc sông có địa hình khá tốt, hai bên bờ có cấy cối rậm rạp thuận lợi cho việc đặt phục binh, dùng mưu nhử địch vào trận địa mai phục để tiêu diệt địch.

https://cdn.noron.vn/2022/04/12/tintuccgsvn201351615h5m45s-1649749281_1024.jpg

Nhận lời cầu cứu của chúa Nguyễn, Nguyễn Ánh, vua Xiêm cử khoảng 2 vạn lính thủy, 3 vạn lính bộ cùng 3.000 – 4.000 quân nhà Nguyễn tới đánh quân Tây Sơn. Trước đội quân vượt trội hơn hẳn về số lượng, Nguyễn Huệ bí mật cho quân và tàu phục kích tại những nơi hiểm yếu trước khi tiến hành khiêu khích để dụ kẻ địch vào trận địa phục kích.

Diễn ra chỉ trong một đêm, quân Tây Sơn đã nhấn chìm 300 chiến thuyền và 2 vạn thủy binh của quân Xiêm cùng một số lượng lớn quân của Chúa Nguyễn, Nguyễn Ánh. Không chỉ bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ, Nguyễn Huệ còn đập tan âm mưu mượn tay chúa Nguyễn để xâm chiếm lãnh thổ Đại Việt của vua Xiêm.

Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với quân Xiêm vì đây là một khúc sông có địa hình khá tốt, hai bên bờ có cấy cối rậm rạp thuận lợi cho việc đặt phục binh, dùng mưu nhử địch vào trận địa mai phục để tiêu diệt địch.

nguyễn huệ chọn khúc sông tiền từ rạch gầm đến xoài mút vì: Tại thích:))