Tại sao Omnichannel lại là tương lai của ngành bán lẻ và thương mại điện tử?

  1. Marketing

  2. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

omnichannel

,

marketing

,

marketing

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Ở Omnichannel, hành vi khách hàng được ghi nhận trong một mạng lưới săn đón hành vi, mỗi cú click chuột, một cái mở tab cũng dễ dàng được theo dõi và phân tích. Từ đó các kênh bán hàng quyết định cách thức xử lý để đưa ra cách hỗ trợ tiếp theo phù hợp người dùng. Việc này còn giúp lưu giữ lịch sử mua hàng, nhằm giúp đội ngũ marketing có thông tin để đưa ra các chương trình đúng mục tiêu và tốt hơn trong tương lai. Trong kỷ nguyên số, nội dung và dữ liệu là vua, đây là một sự thật hiển nhiên và quyết định sự phát triển của doanh nghiệp.

Khi xây dựng mô hình bán hàng đa kênh Omnichannel, điều này đồng nghĩa với việc đầu tư vào công nghệ và nhân sự được đào tạo phù hợp. Bán hàng đa kênh cũng cần sự chung tay giao tiếp hiệu quả của mọi phòng ban, từ sale/marketing cho đến nhân viên cửa hàng online/offline để đạt được hiệu quả lợi nhuận cao.

Trả lời

Ở Omnichannel, hành vi khách hàng được ghi nhận trong một mạng lưới săn đón hành vi, mỗi cú click chuột, một cái mở tab cũng dễ dàng được theo dõi và phân tích. Từ đó các kênh bán hàng quyết định cách thức xử lý để đưa ra cách hỗ trợ tiếp theo phù hợp người dùng. Việc này còn giúp lưu giữ lịch sử mua hàng, nhằm giúp đội ngũ marketing có thông tin để đưa ra các chương trình đúng mục tiêu và tốt hơn trong tương lai. Trong kỷ nguyên số, nội dung và dữ liệu là vua, đây là một sự thật hiển nhiên và quyết định sự phát triển của doanh nghiệp.

Khi xây dựng mô hình bán hàng đa kênh Omnichannel, điều này đồng nghĩa với việc đầu tư vào công nghệ và nhân sự được đào tạo phù hợp. Bán hàng đa kênh cũng cần sự chung tay giao tiếp hiệu quả của mọi phòng ban, từ sale/marketing cho đến nhân viên cửa hàng online/offline để đạt được hiệu quả lợi nhuận cao.

Đối với ngành bán lẻ thì Omnichannel sẽ giúp cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng.

Omnichannel mang tới sự hỗ trợ có tính tùy biến cá nhân khi theo chân khách hàng. Đặc biệt khi tập khách hàng của ta cũng dần thay đổi sang Gen Y và Gen Z (tức là các thế hệ sinh ra hoàn toàn trong thời kì công nghệ), việc cung cấp thông tin thông qua quảng cáo và marketing thông thường đã trở nên bão hòa, thì “trải nghiệm” và “cá nhân hóa” mới là chiến lược quan trọng để doanh nghiệp tạo được hình ảnh và khác biệt hóa bản thân với các đối thủ khác

Doanh nghiệp sử dụng Omnichannel thương mại điện tử với ba kênh trở lên thì tỷ lệ tương tác là 18,96%, cao hơn ba lần so với chiến lược kênh đơn. Tỉ lệ tương tác của Omnichannel thương mại điện tử được thể hiện qua hành động nhấp vào liên kết, chia sẻ bài đăng trên mạng xã hội hoặc các hoạt động tương tác khác.