Tại sao phật giáo lại không thể phát triển ở Ấn độ vốn là nơi khai sinh ra nó?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

phật giáo

,

tôn giáo

,

tâm linh

Cũng không hẳn là không phát triển đâu bạn. Ấn Độ cũng là cái nôi của Hindu giáo nữa. Nhưng mà bạn cứ tưởng tượng khi bạn có 1 người con phải chăm sóc và khi bạn có 10 đứa. Mọi thứ sẽ bị xẻ bớt
Trả lời
Cũng không hẳn là không phát triển đâu bạn. Ấn Độ cũng là cái nôi của Hindu giáo nữa. Nhưng mà bạn cứ tưởng tượng khi bạn có 1 người con phải chăm sóc và khi bạn có 10 đứa. Mọi thứ sẽ bị xẻ bớt