Tại sao trong bất kì một lĩnh vực nào số lượng người thành công cũng chiếm thiểu số rất nhỏ?

 1. Thinking Hub

 2. Noron

 3. Xã hội

 4. Tâm sự cuộc sống

 5. Tư duy

Từ khóa: 

thinking hub

,

noron

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

tư duy

Mình nghĩ có một vài nguyên nhân:

 • Định nghĩa thành công một cách chung chung, theo quan điểm của số đông. Vì không có mục tiêu cụ thể nên đi ngang, đi dọc học theo tất cả những người được coi là thành công cuối cùng bản thân rơi vào cảnh "đẽo cày giữa đường".
 • Không đủ bền bỉ để đi đến thành công.
 • Không đủ tỉnh táo để giữ vững thành công.
 • Không đủ mạnh mẽ để vượt qua thất bại.
 • Sẽ có những người thành công không thể hiện là họ đang thành công vì không thích bị soi mói, quan sát.
Trả lời

Mình nghĩ có một vài nguyên nhân:

 • Định nghĩa thành công một cách chung chung, theo quan điểm của số đông. Vì không có mục tiêu cụ thể nên đi ngang, đi dọc học theo tất cả những người được coi là thành công cuối cùng bản thân rơi vào cảnh "đẽo cày giữa đường".
 • Không đủ bền bỉ để đi đến thành công.
 • Không đủ tỉnh táo để giữ vững thành công.
 • Không đủ mạnh mẽ để vượt qua thất bại.
 • Sẽ có những người thành công không thể hiện là họ đang thành công vì không thích bị soi mói, quan sát.
Tìm hiểu nguyên lý 80/20. 
Bao nhiêu tinh hoa tinh tuý nó chiếm tỷ lệ ít thì mới gọi là thành công chứ số đông thì ai còn quý trọng nữa. Nó gọi là giá trị