Teencode đang quay trở lại?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Mấy bữa nay lên mạng thấy các bạn trẻ có vẻ lại chuộng teencode kiểu j z tr (gì vậy trời). Xu hướng của 10 năm trước đang quay trở lại chăng?

Từ khóa: 

teencode

,

phong cách sống

,

xã hội

Mình thấy xu hướng bây giờ là sử dụng từ lóng, từ tiếng Anh để thay thế cho một số từ tiếng Việt.

Chẳng hạn như: Dùng "crush" thay cho "người mình thích thầm/ yêu thầm"

"Ship" thay thế cho "vận chuyển"

"Offline" thay thế cho "buổi gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp"

Còn từ lóng thì nhiều vô số kể. Ví dụ như cẩu lương, trà xanh,....

Teencode thì mình thấy rất ít người dùng.

Trả lời

Mình thấy xu hướng bây giờ là sử dụng từ lóng, từ tiếng Anh để thay thế cho một số từ tiếng Việt.

Chẳng hạn như: Dùng "crush" thay cho "người mình thích thầm/ yêu thầm"

"Ship" thay thế cho "vận chuyển"

"Offline" thay thế cho "buổi gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp"

Còn từ lóng thì nhiều vô số kể. Ví dụ như cẩu lương, trà xanh,....

Teencode thì mình thấy rất ít người dùng.