Theo bạn, mối đe dọa lớn nhất đối với xã hội do khoa học và công nghệ gây ra là gì?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Mối đe dọa lớn nhất là BỊ PHỤ THUỘC.

Con người bây giờ quá quen với sự tiện nghi nên lúc nào cũng phụ thuộc đó bạn. Rồi từ những cái phụ thuộc đó còn gây ra các tác động lên mà về lâu dài mới thấy được.

Ví dụ:

- Nghiện điện tử, nghiện mạng xã hội => Giảm giao tiếp thực tế.

- Các dòng xe ngày càng tối tân => Giảm thời gian đi bộ, gây ra béo phì.

Trả lời

Mối đe dọa lớn nhất là BỊ PHỤ THUỘC.

Con người bây giờ quá quen với sự tiện nghi nên lúc nào cũng phụ thuộc đó bạn. Rồi từ những cái phụ thuộc đó còn gây ra các tác động lên mà về lâu dài mới thấy được.

Ví dụ:

- Nghiện điện tử, nghiện mạng xã hội => Giảm giao tiếp thực tế.

- Các dòng xe ngày càng tối tân => Giảm thời gian đi bộ, gây ra béo phì.