Bạn có tin CEO Mark Zuckerberg của Facebook đặt lợi nhuận lên trên lợi ích cộng đồng?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Tôi nghĩ chắc chắn là như thế rồi vì nhìn vào Facebook ngày nay thì thấy rõ cuộc chạy đua của các thương hiệu thiên lệch về bên nào có nhiều tiền chạy quảng cáo hơn. Đâu khác gì quy luật mạnh được yếu thua ngoài tự nhiên?

Trả lời

Tôi nghĩ chắc chắn là như thế rồi vì nhìn vào Facebook ngày nay thì thấy rõ cuộc chạy đua của các thương hiệu thiên lệch về bên nào có nhiều tiền chạy quảng cáo hơn. Đâu khác gì quy luật mạnh được yếu thua ngoài tự nhiên?