Theo các bạn muốn có một Blog cá nhân thì nên xây dựng thương hiệu cá nhân trước hay content và blog trước ạ?

Từ khóa: thương hiệu cá nhân, bolgger, content, Truyền thông đa phương tiện, Hướng nghiệp, Kỹ năng mềm

Mình nghĩ là nên xây song song á bạn, bạn định hình được hình ảnh cá nhân cho công chúng thì mọi người sẽ biết đến bạn theo đúng hướng bạn muốn. Còn content hay sẽ giúp bạn giữ chân họ. Hehee quan điểm riêng của mình, mong các anh/chị có kinh nghiệm về mảng này chia sẻ kỹ hơn ạ <3

Trả lời

Mình nghĩ là nên xây song song á bạn, bạn định hình được hình ảnh cá nhân cho công chúng thì mọi người sẽ biết đến bạn theo đúng hướng bạn muốn. Còn content hay sẽ giúp bạn giữ chân họ. Hehee quan điểm riêng của mình, mong các anh/chị có kinh nghiệm về mảng này chia sẻ kỹ hơn ạ <3