Theo cậu nghĩ, đất nước ta nên làm gì để trở nên cường thịnh hơn?

Từ khóa: Xã hội

Mình cảm thấy lối giáo dục của Việt Nam chưa thực sự hiệu quả cho việc phát triển bản thân cả về tư duy và tầm nhìn. Học sinh c2, c3 không được dạy làm sao để định hướng cho tương lai, nền giáo dục ở độ tuổi đó dập khuôn, không vẽ được tầm nhìn cho các em - lý do chính khiến tại sao các bạn sinh viên lên Đại học bị "mông lung" và "không biết mình muốn làm gì".

Mình từng thấy bất mãn vì lên Đại học toàn chỉ học các môn đại cương, lý thuyết, sau khi tốt nghiệp đi làm đều phải "học lại từ đầu", kiến thức ở Đh không giúp ích được gì. Cô giảng viên của mình trả lời: " Đại học dạy các em vẽ tầm nhìn, có tầm nhìn thì mới không bị "dập khuôn" vào công việc. Sau khi tốt nghiệp, em đi làm, người ta đào tạo em làm này làm kia. Nếu bản thân em không có tầm nhìn rộng hơn, thì em mãi chỉ làm bó gọn trong từng ấy nhiệm vụ, và cũng đứng mãi ở vị trí đấy khi người khác đã tiến xa hơn em rất nhiều."

Trả lời

Mình cảm thấy lối giáo dục của Việt Nam chưa thực sự hiệu quả cho việc phát triển bản thân cả về tư duy và tầm nhìn. Học sinh c2, c3 không được dạy làm sao để định hướng cho tương lai, nền giáo dục ở độ tuổi đó dập khuôn, không vẽ được tầm nhìn cho các em - lý do chính khiến tại sao các bạn sinh viên lên Đại học bị "mông lung" và "không biết mình muốn làm gì".

Mình từng thấy bất mãn vì lên Đại học toàn chỉ học các môn đại cương, lý thuyết, sau khi tốt nghiệp đi làm đều phải "học lại từ đầu", kiến thức ở Đh không giúp ích được gì. Cô giảng viên của mình trả lời: " Đại học dạy các em vẽ tầm nhìn, có tầm nhìn thì mới không bị "dập khuôn" vào công việc. Sau khi tốt nghiệp, em đi làm, người ta đào tạo em làm này làm kia. Nếu bản thân em không có tầm nhìn rộng hơn, thì em mãi chỉ làm bó gọn trong từng ấy nhiệm vụ, và cũng đứng mãi ở vị trí đấy khi người khác đã tiến xa hơn em rất nhiều."

Bạn hãy nhìn người lớn ở khu vực nào đó ntn thì trẻ con khu vực đó sẽ gần y như vậy.hi

Phát triển bản thân chính là phát triển đất nước. Làm hại bản thân chính là làm hại đất nước. Giữa chúng ta và đất nước có liên hệ mật thiết như liên hệ giữa ta và gia đình ta. Nếu ta tốt, giàu mạnh, giỏi giang, ta có thể thấy ngay là gia đình ta thêm tốt, giàu mạnh giỏi giang. Đất nước ta cũng thêm tốt, giàu mạnh, giỏi giang như thế, chỉ là khó thấy hơn gia đình một chút vì đất nước quá lớn nên hậu quả không lộ rõ như gia đình.

Đất nước chẳng phải là gì trừu tượng. Đất nước là chúng ta, mọi người dân họp lại. Chúng ta có thể không điều khiển được tác phong của ai cả, nhưng có một người của đất nước ta có thể điều khiển tác phong 100%–đó là chính mình. Vậy thì, tác phong của người khác hãy để họ tự lo, mỗi người chúng ta nên lo được cái ta có thể lo—đó là điều khiển tác phong của chính mình.

Mình nghĩ đầu tiên cần có luật pháp nghiêm minh hơn với việc tham ô bạn ạ. Chỉ cần hạn chế được tham ô là đã phát triển mạnh ở bao lĩnh vực khác r

Để một đất nước phát triển thì việc đầu tiên là cần từng cá nhân có ý thức xây dựng. Trẻ nhỏ thì học hành chăm chỉ, người lớn thì chăm chỉ lao động và cống hiến. Cứ mỗi cá nhân có trách nhiệm với bổn phận của mình thì nhiều cá nhân sẽ tạo nên 1 đất nước hưng thịnh