Tiếng ồn - hung thần huỷ hoại sức khoẻ

  1. Sức khoẻ

  2. Phong cách sống

  3. Văn hóa

  4. Xã hội

Ô nhiễm tiếng ồn là gì? Đánh giá như thế nào? Cấu tạo và chức năng của thính giác là gì? Tiếng ồn huỷ hoại sức khoẻ chúng ta ra sao? 
NẾU BẠN QUAN TÂM TỚI VẤN ĐỀ NÀY, hãy comment để mình gửi link tham gia nhé. 
Tối mai, lúc 21h trên Google Meet nhé bạn.

 

Từ khóa: 

sức khoẻ

,

phong cách sống

,

văn hóa

,

xã hội