Tìm người tốt ở trên đời này liệu có khó?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

ko vì cậu là ng tốt nhất rồi
Trả lời
ko vì cậu là ng tốt nhất rồi