Tình yêu trai gái?

  1. Tình yêu

Mình thích người ta thì không sao nhưng khi người ta thích lại mình thì lại sợ chạy mất dép.Là sao?

Từ khóa: 

tình yêu

Có thể vấn đề liên quan đến đôi dép của bạn. Đôi dép đó rất đẹp và rất đắt phải không bạn?

Trả lời

Có thể vấn đề liên quan đến đôi dép của bạn. Đôi dép đó rất đẹp và rất đắt phải không bạn?

Bạn "chạy mất dép" là vì bạn sợ, chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Nên có khả năng tình cảm bạn dành cho người kia chưa phải là tình yêu trai gái chăng? Có thể chỉ đơn giản là lòng ngưỡng mộ, lúc nào cũng chú ý tới người đó nên bị ngộ nhận là thích.

Mình mạnh dạn đoán vậy ^^

Là bạn ngứa đòn đó:)