Trái đất còn phân chia lục địa từ khi nào, bây giờ nó có còn phân chia lục địa không?

  1. Khoa học

  2. Lịch sử

Từ bao giờ trái đất bắt đầu tách ra như bây giờ vậy ạ ???

Hiện tại nó đã ổn định chưa hay tiếp tục phân chia

Từ khóa: 

khoa học

,

trái đất

,

lịch sử

,

khoa học

,

lịch sử

Phải là từ bao giờ các lục địa bắt đầu tách ra chứ.
Theo các nhà khoa học thì các lục địa hiện nay đc tách ra từ 1 lục địa duy nhất (đc gọi là siêu lục địa Pangaea) từ khoảng 200 triệu năm trước. Trước Pangaea cũng có rất nhiều lần tái hợp và phân chia lục địa, trung bình khoảng 250 triệu năm.
Hiện nay, quá trình hoạt động địa chất trên Trái Đất vẫn đang tiếp tục diễn ra. Nên các mảng kiến tạo (mang trên nó các lục địa) vẫn tiếp tục di chuyển, mở rộng Đại Tây Dương và thu hẹp Thái Bình Dương. Và các nhà khoa học dự đoán, trong tương lai khoảng 100-300 triệu năm nữa sẽ hợp lại thành 1 siêu lục địa mới. 
Trả lời
Phải là từ bao giờ các lục địa bắt đầu tách ra chứ.
Theo các nhà khoa học thì các lục địa hiện nay đc tách ra từ 1 lục địa duy nhất (đc gọi là siêu lục địa Pangaea) từ khoảng 200 triệu năm trước. Trước Pangaea cũng có rất nhiều lần tái hợp và phân chia lục địa, trung bình khoảng 250 triệu năm.
Hiện nay, quá trình hoạt động địa chất trên Trái Đất vẫn đang tiếp tục diễn ra. Nên các mảng kiến tạo (mang trên nó các lục địa) vẫn tiếp tục di chuyển, mở rộng Đại Tây Dương và thu hẹp Thái Bình Dương. Và các nhà khoa học dự đoán, trong tương lai khoảng 100-300 triệu năm nữa sẽ hợp lại thành 1 siêu lục địa mới.