1. Lịch sử

[Tranh biện Sử Việt] - Số 7: Công hay Tội của Vua Tự Đức trong quá trình Pháp xâm lược Việt Nam, giai đoạn 1858 - 1883?

Tuần này, mình đã xin Noron! được mở phần "Tranh biện lịch sử số 07". Mong mọi người tham gia tích cực trao đổi, thảo luận và tranh biện với chủ đề "Công hay Tội của Vua Tự Đức trong quá trình Pháp xâm lược Việt Nam, giai đoạn 1858 - 1883?" nhé.

Trong các vua nhà Nguyễn, Tự Đức làm vua lâu nhất; lên ngôi vào năm 1848, thăng hà vào năm 1883, tổng cộng 36 năm. Trong thời gian trị vì, Pháp xâm lăng Việt Nam, loạn lạc xảy ra khắp nơi, trách nhiệm của nhà vua đối với lịch sử thật lớn lao.

Tự Ðức tên là Hồng Nhậm con vua Thiệu Trị, sinh ngày 25 tháng 8 năm Ký Sửu ( 22-9-1829 ). Mẹ là Từ Dụ Hoàng Thái-hậu, tên húy Phạm Thị Hằng , quê quán Gò Công. Tháng giêng năm Thiệu trị thứ 3 ( 1844 ) Hồng Nhậm được phong tước Phước Tuy công và ở phủ đệ riêng ; lúc này tuy đã khôn lớn, nhưng Từ Dụ vẫn săn sóc lo lắng như hồi còn bé. Tháng 10 năm Ðinh Mùi vua Thiệu Trị mất, Hồng Nhậm được lên kế vị¸ lấy năm Mậu Thân ( 1848 ) làm năm Tự Ðức thứ nhất .

Cuộc đời Vua Tự Đức gắn với những biến cố của lịch sử dân tộc: Pháp xâm lược Việt Nam, những hòa ước mà sử gia gọi là "sự yếu hèn" của Triều đình nhà Nguyễn. Cá nhân tôi muốn làm rõ Tự Đức, một người con hiếu đạo với Từ Dụ Hoàng Thái hậu, một người luôn tự trách bản thân mình, có thể xem là nhu nhược chăng? Hay chính lịch sử đã buộc Tự Đức phải hành động như vậy? Vì dòng họ hay vì dân tộc, vị vùa này có còn sự lựa chọn nào chăng??

Mời các bạn hãy phân tích về vai trò của Vua Tự Đức trong quá trình Pháp xâm lược Việt Nam, giai đoạn 1858 - 1883 để thấy rõ câu chuyện một ông vua còn có cống hiến hay không trong sử sách.... kỳ vọng ở các bạn sẽ trao đổi "công - tội" của Tự Đức trong thời kỳ "den tối" của phong kiến Việt Nam.

Mình mở chủ đề này, mong muốn mọi người cùng thảo luận và tranh biện thật tích cực và khách quan. Mọi người hãy viết bài và sử dụng tính năng "bài viết liên kết" để tham gia nhé.
Sau 1 tuần, mình và Noron! sẽ tổng hợp nội dung xuất sắc nhất để vinh danh và trao thưởng. Cảm ơn các bạn.
Linh CK

Chan_dung_vua_Tu_Duc
Từ khóa: tranh biện sử việt, lịch sử việt nam, tự đức, khoa lịch sử hcmue, lịch sử

Trả lời

Ông này cá nhân mình cho rằng nếu đem trên thang điểm 10 thì công ông này dễ chỉ được 0.01 còn tội là phần còn lại. Nói chung sẽ có nhiều bợn sẽ phân tích đầy đủ dài dòng tội ông này, mình thì lười nên xin miễn cho. Mình chỉ nói cái bối cảnh ông này làm vua khá đen và đó là 1 cái cơ sở hạ tầng quá non yếu cho 1 kiến trúc thượng tầng nhất định phải cải cách để phát triển. Cố nhiên nếu đem so với thái hay nhật thì càng khập khiểng. Vậy thôi, chỉ riêng sự đứt gãy phân liệt về các hệ tư tưởng đã khiến sự thống nhất của nước Đại Nam đã như một cây cầu bong bóng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Và đây là điều tối quan trọng cho mọi sự thay đổi...

Không dám bàn luận nhiều về các tiền nhân, dẫu tốt xấu thì chính nhờ có những người như vậy mới có chúng ta ngày hôm nay, chỉ xin trích lời bình của cụ Trần Trọng Kim: "Sức đã không đủ giữ nước mà cứ làm điều tàn ác. Đã không cho người ngoại quốc vào buôn bán, lại đem làm tội những người đi giảng đạo. Bởi thế nước Pháp và nước Y Pha Nho (Tây Ban Nha) mới nhân cớ ấy mà đánh nước ta vậy!"

Rukahn
Cậu nghĩ sao về vấn đề này, muốn nghe ý kiến của c.