Trọng nam khinh nữ có phải là một vấn đề lớn như xã hội xưa?

  1. Xã hội

Mình thấy thời nay với ngày xưa chẳng khác gì mấy...Cả mình cũng từng chứng kiến việc "trọng nam khinh nữ" và mình cũng từng trải...Không biết vì sao mà người ta "trọng nam khinh nữ" đến thế ? Nhằm lúc tức lắm những không biết căn nguyên là từ đâu:<<

https://cdn.noron.vn/2019/03/21/b64953256a7ee6e0df8c05de980207b3.jpg
Từ khóa: 

trọng nam khinh nữ

,

xã hội

Không những ngày xưa mà ngày nay ở các quốc gia như Malaysia, Ấn độ, .... vẫn còn kinh khủng lắm bạn ạ!

Trả lời

Không những ngày xưa mà ngày nay ở các quốc gia như Malaysia, Ấn độ, .... vẫn còn kinh khủng lắm bạn ạ!

Trọng nam khinh nữ cái mà bạn từng gặp là gì vậy, có thể chia sẻ được không?

Còn nói về cảm nhận của mình, dĩ nhiên mình biết đây là vấn đề tồn đọng của người Việt từ rất lâu rồi. Nó như kiểu trở thành sợi dây cắm rễ vào tư duy luôn vậy. Tuy nhiên người Việt mình được cái hòa nhập nhanh, nên việc bình đẳng giới cũng được lan rộng mấy năm qua. Nhưng chỉ là ở tầng lớp tri thức, thường xuyên cập nhật tin tức hay muốn quan tâm đến nửa kia của thế giới. Chứ còn ở một số vùng nông thôn thì mình nghĩ người dân vẫn quen nếp sống cũ, sự thay đổi e là khó.