1. Sức khoẻ

Uống rượu, bia mặt đỏ là tốt hay xấu?

Mỗi lần đi ăn uống với bạn bè, có người mặt đỏ nhiều, người đỏ ít, lại có người mặt không đỏ tý nào.

Mọi người thường bảo: "mặt đỏ là nhóm máu O".

Nhưng mình không nghĩ thế.

Ai có hiểu biết về vấn đề này xin chia sẻ với ạ!

Từ khóa: uống rượu, đỏ mặt, sức khoẻ

Đỏ hay trắng ko liên quan đến nhóm máu. Các nhà nghiên cứu chỉ ra là do gan chuyển hóa etylic thành Acetaldehyde gây đỏ mặt, người thường thì chuyển hóa thành acetate. Cái này do di truyền nên chịu. Mà chất Acetaldehyde gây ung thư, nên thôi, uống mà đỏ mặt thì uống sơ sơ thôi đừng cố.

Trả lời

Đỏ hay trắng ko liên quan đến nhóm máu. Các nhà nghiên cứu chỉ ra là do gan chuyển hóa etylic thành Acetaldehyde gây đỏ mặt, người thường thì chuyển hóa thành acetate. Cái này do di truyền nên chịu. Mà chất Acetaldehyde gây ung thư, nên thôi, uống mà đỏ mặt thì uống sơ sơ thôi đừng cố.