Vì sao đàn ông về già hay bị hói còn phụ nữ thì không?

  1. Giới tính

Phụ nữ hay bị rụng tóc chứ mình chưa gặp ai bị hói một phần đầu luôn như đàn ông cả

Từ khóa: 

giới tính

Gen hói chỉ nằm trên nhiểm sắc thể Y, mà nam la XY nên bị hói nữ là XX nên thường con gái ít hói hơn trai (chứ không phải không có nữ hói nhé)

Con trai phải động não, suy nghĩ nhiều hơn phụ nữ, sử dụng nhiều chất kích thích hơn phụ nữ. Với lại con trai sẽ không tỉ mỉ chăm sóc tóc hơn con gái.

Trả lời

Gen hói chỉ nằm trên nhiểm sắc thể Y, mà nam la XY nên bị hói nữ là XX nên thường con gái ít hói hơn trai (chứ không phải không có nữ hói nhé)

Con trai phải động não, suy nghĩ nhiều hơn phụ nữ, sử dụng nhiều chất kích thích hơn phụ nữ. Với lại con trai sẽ không tỉ mỉ chăm sóc tóc hơn con gái.