Vì sao không dùng chai thủy tinh mà phải dùng chai nhựa để đựng dung dịch axit flohidric HF?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tại sao người ta dùng can nhựa để đựng dung dịch axit HCl mà không phải là những thùng phi bằng sắt ? Viết pthh xảy ra để minh họa.

Để tạo 1 quả bóng hơi mà không cần dùng sức , người ta có thể dùng 1 ít kim loại Zn và dung dịch axit HCl cho vào quả bóng , sau đó buộc chắc đầu quả bóng lại . Hãy gthich cách làm này và viết pthh xảy ra để minh họa

Trả lời

Tại sao người ta dùng can nhựa để đựng dung dịch axit HCl mà không phải là những thùng phi bằng sắt ? Viết pthh xảy ra để minh họa.

Để tạo 1 quả bóng hơi mà không cần dùng sức , người ta có thể dùng 1 ít kim loại Zn và dung dịch axit HCl cho vào quả bóng , sau đó buộc chắc đầu quả bóng lại . Hãy gthich cách làm này và viết pthh xảy ra để minh họa

Vì axit HF có tính chất đặc biệt là ăn mòn thủy tinh, nó tác dụng được với oxit silic có trong thành phần của thủy tinh. 4HF + SiO2 → SiF4 + 2H2O