Vì sao không nghe nhắc đến vắc xin Johnson and Johnson trên báo đài?

Thấy vaccine này cũng được phê duyệt đem vào sử dụng cùng đợt với Pfizer, Moderna, AZ các thứ mà sao chả thấy mấy ai nhắc đến cả. Nó có hiệu quả ko? Có nước nào đang dùng vậy?

Từ khóa: Tư vấn sức khỏe Covid-19, Khoa học