Vì sao tạo những thói quen lành mạnh healthy lại cần nhiều ý chí còn những thứ vô bổ lại gây nghiện đến thế?

  1. Sức khoẻ

  2. Tâm linh

Từ khóa: 

sức khoẻ

,

tâm linh

Thói quen lành mạnh cần tốn thời gian để xây dựng và duy trì. Mà những thói quen này thường cho kết quả chậm, chưa có tác dụng to lớn tức thì nên con người rất dễ nản và chủ quan. Những thứ vô bổ thật ra lại "bổ" trong khoảng thời gian ngắn như thoả mãn cơn đói, giải trí,...Xu hướng "mì ăn liền" ko bỏ qua bất kỳ ai nên chúng ta rất dễ bị nghiện.. Những thứ này chưa gây tác hại xấu ngay nên con người chưa biết sợ

Trả lời

Thói quen lành mạnh cần tốn thời gian để xây dựng và duy trì. Mà những thói quen này thường cho kết quả chậm, chưa có tác dụng to lớn tức thì nên con người rất dễ nản và chủ quan. Những thứ vô bổ thật ra lại "bổ" trong khoảng thời gian ngắn như thoả mãn cơn đói, giải trí,...Xu hướng "mì ăn liền" ko bỏ qua bất kỳ ai nên chúng ta rất dễ bị nghiện.. Những thứ này chưa gây tác hại xấu ngay nên con người chưa biết sợ

Vì nó làm con người ta thoải mái.