Việc học sinh trường ĐH Luật bị đình chỉ vì photo sách, bạn nghĩ sao?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Mie miao mian
 mình nhớ có đọc vụ này từ 2017, tại chính ĐH Luật.

Trả lời

Mie miao mian
 mình nhớ có đọc vụ này từ 2017, tại chính ĐH Luật.

đình chỉ là đúng đắn, học luật phải biết luật, phải làm gương vì sau này họ sẽ là người đại diện cho luật pháp, giáo trình k phải quá là khó để có thể mua để học tập. Nếu k phạt thì coi thường luật, coi thường trí thức của người khác xây dựng lên cuốn sách.