Vô cực có thật không?

  1. Khoa học

"Vô cực" là một khái niệm quen thuộc trong toán học, thế nhưng liệu vô cực có thật không nhỉ?

Từ khóa: 

khoa học

Trang Tử đã nói " Khắp thế gian không đâu là nghèo. Ngoài vô cực lại là vô cực"

Trả lời

Trang Tử đã nói " Khắp thế gian không đâu là nghèo. Ngoài vô cực lại là vô cực"