Với khối lượng công việc của bạn thì làm bao nhiêu tiếng/ngày là đủ?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Làm cho xong một thứ thì dễ. Làm xuất sắc mọi thứ luôn khó.

Là một nhà quản lý, mình luôn chia sẻ với nhân viên rằng, điều tốt đẹp nhất là chính các bạn tự giao việc cho mình, tự kiểm tra và đánh giá chất lượng công việc của mình. Cũng tự đề xuất cải tiến, hoàn thiện nó mỗi ngày.

https://cdn.noron.vn/2021/11/02/4144316312870736-1635838433_1024.png

Trong quản lý, điều hành tại doanh nghiệp, công việc được giao đa phần chỉ có KPI về số lượng. Chỉ một ít có mô tả yêu cầu chất lượng, về quy trình kiểm định đánh giá. Việc tự đặt ra, tự nâng cao tiêu chuẩn chất lượng cho công việc của mình là cách để mỗi người có thể nâng cao tay nghề, nâng cao giá trị của bản thân.

Với cá nhân mình thì chỉ ước ngày 48 tiếng để có đủ thời gian để làm tốt hơn mọi việc. Mình là một workaholic.

Trả lời

Làm cho xong một thứ thì dễ. Làm xuất sắc mọi thứ luôn khó.

Là một nhà quản lý, mình luôn chia sẻ với nhân viên rằng, điều tốt đẹp nhất là chính các bạn tự giao việc cho mình, tự kiểm tra và đánh giá chất lượng công việc của mình. Cũng tự đề xuất cải tiến, hoàn thiện nó mỗi ngày.

https://cdn.noron.vn/2021/11/02/4144316312870736-1635838433_1024.png

Trong quản lý, điều hành tại doanh nghiệp, công việc được giao đa phần chỉ có KPI về số lượng. Chỉ một ít có mô tả yêu cầu chất lượng, về quy trình kiểm định đánh giá. Việc tự đặt ra, tự nâng cao tiêu chuẩn chất lượng cho công việc của mình là cách để mỗi người có thể nâng cao tay nghề, nâng cao giá trị của bản thân.

Với cá nhân mình thì chỉ ước ngày 48 tiếng để có đủ thời gian để làm tốt hơn mọi việc. Mình là một workaholic.

Cũng tuỳ việc từng ngày. Có khoảng thời gian nhiều việc thì làm bao nhiêu cũng không đủ, mình ôm việc về nhà làm đến khuya. Nhưng cũng có lúc khá nhàn nên thời gian làm xong việc khá dư giả. Tuỳ tính chất công việc thì sẽ có mức thời gian phù hợp riêng.