Xem bói bị xem là mê tín. Nhưng mình vẫn đang thắc mắc tại sao một người ít học, thôn quê, sách vở không hẳn là kinh qua nhiều... mà có thể nói đúng về cuộc đời và sự nghiệp đã trải qua của một người hoàn toàn xa lạ?

  1. Khoa học

Xem bói bị xem là mê tín. Nhưng mình vẫn đang thắc mắc tại sao một người ít học, thôn quê, sách vở không hẳn là kinh qua nhiều... mà có thể nói đúng về cuộc đời và sự nghiệp đã trải qua của một người hoàn toàn xa lạ?

Trong khi chúng ta mặc dù học cao, hiểu rộng nhưng cũng không thể nào bịa ra những điều như vậy với một người xa lạ?

Xin mọi người giải đáp?

Từ khóa: 

mê tín dị đoan

,

xem bói

,

khoa học

Chuyện tâm linh thì khó có thể dùng khoa học để giải thích. Vì vậy mà trước kia Tôn giáo và Khoa học luôn đối nghịch nhau, ko thể cùng nhau ở 1 chỗ đc. Nhưng ngày nay thì Tôn giáo và Khoa học là 2 mặt đối lập nhưng ko thể tách rời như Âm và Dương vậy. Như Einstein nói: “Khoa học không có Tôn giáo thì què quặt, Tôn giáo không có Khoa học thì mù loà”. Vậy nên những cái con người chưa thể hiểu hết thì 1 thì quy Tâm linh, 2 thì dùng Khoa học để phủ định. Ai cũng đúng nhưng ai cũng sai cả.
Trở lại câu hỏi của bạn.

Có thể lý giải theo kiểu “thầy bói nói dựa”. Điều đó thực tế có. Thầy bói có thể dựa vào những điều ng đi xem nói, cử chỉ, biểu hiện để đưa ra những lời phán và những lời phán thường nhiều nghĩa và có nhiều cách để hiểu.

Hoặc với những trường hợp còn lại, những trường hợp chỉ cần tín chủ hỏi xem gia sự đầu năm, ko có bất cứ liên hệ quen biết nào cũng như ko có chuyện trò hỏi thăm gì cả. Ví dụ như cách đây cũng 2x năm, lúc đó bà cố mình thường thì sống với ông bà nội mình. Nhưng năm 93 bà vào ở với ông nội bác ở Đà Lạt, 1 thời gian thì trong đánh điện ra bà ốm. Bà nội mình mới đi xem bói thử thế nào. Bà nội mình vừa đến cửa, chưa mở miệng ra nói nữa thì ông Thầy đã nói ngay: về đi, có tang liền liền chừ. Về ông nội tất tả bắt xe vào thì bà trong đó đi. Nói thêm là ông Thầy xem gia sự, xem đất đai đủ thứ chứ ko chỉ xem ngày chết. Vậy để lý giải trường như trên thì chỉ có đây là 1 biểu hiện của tâm linh. Có thể trường hợp cụ thể trên đc thể hiện về một điểm nào đó, hiện tượng nào đó trên ng đến xem mà qua những biểu hiện đó ng Thầy giỏi có thể thấy đc để nói. Kiểu như trong phim, truyện có kiểu thấy ng sắp chết là ng có cây hương trên đầu vậy.

Nói chung, lý giải theo khoa học thì có thể ng thầy dựa vào, khai thác các chi tiết nhỏ nhặt mà ng thường khó nhận biết đc để đưa ra lời phán. Hoặc cũng có thể ng Thầy dựa vào các trường tâm linh của bản thân hoặc của người xem bói mà ứng lên lời phán.
Trả lời
Chuyện tâm linh thì khó có thể dùng khoa học để giải thích. Vì vậy mà trước kia Tôn giáo và Khoa học luôn đối nghịch nhau, ko thể cùng nhau ở 1 chỗ đc. Nhưng ngày nay thì Tôn giáo và Khoa học là 2 mặt đối lập nhưng ko thể tách rời như Âm và Dương vậy. Như Einstein nói: “Khoa học không có Tôn giáo thì què quặt, Tôn giáo không có Khoa học thì mù loà”. Vậy nên những cái con người chưa thể hiểu hết thì 1 thì quy Tâm linh, 2 thì dùng Khoa học để phủ định. Ai cũng đúng nhưng ai cũng sai cả.
Trở lại câu hỏi của bạn.

Có thể lý giải theo kiểu “thầy bói nói dựa”. Điều đó thực tế có. Thầy bói có thể dựa vào những điều ng đi xem nói, cử chỉ, biểu hiện để đưa ra những lời phán và những lời phán thường nhiều nghĩa và có nhiều cách để hiểu.

Hoặc với những trường hợp còn lại, những trường hợp chỉ cần tín chủ hỏi xem gia sự đầu năm, ko có bất cứ liên hệ quen biết nào cũng như ko có chuyện trò hỏi thăm gì cả. Ví dụ như cách đây cũng 2x năm, lúc đó bà cố mình thường thì sống với ông bà nội mình. Nhưng năm 93 bà vào ở với ông nội bác ở Đà Lạt, 1 thời gian thì trong đánh điện ra bà ốm. Bà nội mình mới đi xem bói thử thế nào. Bà nội mình vừa đến cửa, chưa mở miệng ra nói nữa thì ông Thầy đã nói ngay: về đi, có tang liền liền chừ. Về ông nội tất tả bắt xe vào thì bà trong đó đi. Nói thêm là ông Thầy xem gia sự, xem đất đai đủ thứ chứ ko chỉ xem ngày chết. Vậy để lý giải trường như trên thì chỉ có đây là 1 biểu hiện của tâm linh. Có thể trường hợp cụ thể trên đc thể hiện về một điểm nào đó, hiện tượng nào đó trên ng đến xem mà qua những biểu hiện đó ng Thầy giỏi có thể thấy đc để nói. Kiểu như trong phim, truyện có kiểu thấy ng sắp chết là ng có cây hương trên đầu vậy.

Nói chung, lý giải theo khoa học thì có thể ng thầy dựa vào, khai thác các chi tiết nhỏ nhặt mà ng thường khó nhận biết đc để đưa ra lời phán. Hoặc cũng có thể ng Thầy dựa vào các trường tâm linh của bản thân hoặc của người xem bói mà ứng lên lời phán.

Ở đây do không có trường hợp cụ thể nên không thể phân tích chi tiết lý do trường hợp đó. Mình chỉ giải thích các thứ chung chung: người ta chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và khả năng đọc cảm xúc, nhìn gương mặt, cách nói chuyện, đoán tính cách, nhìn tướng tá, liên kết với các câu chuyện thường nghe, chọn ra những đặc điểm chung nhất rồi từ đó hỏi những câu tương tự thế, tìm manh mối để suy đoán ra. Bạn không cần học thức cao thâm, bạn chỉ cần nhạy cạm, quan sát tinh tế, và cách dẫn dắt trò chuyện.