1. Game
  2. Xã hội

60 days till the world ends, game indie ý nghĩa và hay nhất mà mình từng biết?

Một tựa game về đề tài trầm cảm rất hay, các bạn có thể chơi thử và review hộ mình!

Từ khóa: game, xã hội

Nếu nó có bản Việt hóa thì mình nghĩa mình sẽ hiểu hơn ý nghĩa của tựa game này mang lại!

Trả lời

Nếu nó có bản Việt hóa thì mình nghĩa mình sẽ hiểu hơn ý nghĩa của tựa game này mang lại!