Bạn có cảm thấy như thể bạn đã trải qua những ngày tương tự như hôm này hàng trăm lần rồi không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Xã hội

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

xã hội

Có. Rất nhiều lần là đằng khác. Hoặc khi đi qua một một nơi mới nhưng mình lại có cảm giác thân quen, đã đi qua cả chục lần 
Trả lời
Có. Rất nhiều lần là đằng khác. Hoặc khi đi qua một một nơi mới nhưng mình lại có cảm giác thân quen, đã đi qua cả chục lần