Bạn có phát hiện ra bí mật Thứ 8 của Solomon là gì không?

 1. Tôn giáo

 2. Tâm linh

Từ khóa: 

tôn giáo

,

tâm linh

Mình không biết bí mật thứ 8 mà chỉ biết vua Solomon là người giầu nhất thế giới mọi thời đại. Trong cuốn Bí mật của Solomon có tiết lộ 7 bí quyết giàu có của ông là:

1. TRƯỚC HẾT HÃY SUY NGHĨ

 • Bước đầu tiên để đi đến thành công khởi đầu với câu nói "Tôi đã có một kế hoạch."
 • Hãy chịu trách nhiệm về tương lai của mình
 • Hãy tiết kiệm
2. Đồng tiền, hãy dừng ở đây
 • Hãy sống để giàu có, đừng sống vì giàu có

3. Hứa hẹn

 • Tính kỉ luật quyết định là yếu tố quan trọng quyết định bạn có giàu có hay không
 • Hãy nhớ: Không bao giờ có chuyện làm-giàu-nhanh-chóng!
 • Nguyên tắc của tiết kiệm là trì hoãn sung sướng của mình lại

4. Hỏi người khôn ngoan
 • Người giàu là người khôn ngoan
 • Hãy lắng nghe, nhưng lắng nghe người nói đúng.
 • Tìm lời khuyên ở người lớn tuổi

5. Hãy cho đi rồi bạn sẽ nhận lại nhiều hơn

 • Cần có động cơ đúng đắn cho các quyết định đầu tư.
 • Người giàu chân chính giàu có lên nhờ biết cho đi
6. Sống dưới mức thu nhập bạn làm ra
 • Hãy hài lòng với những gì bạn có
 • Nếu không tiết kiệm, bạn sẽ chẳng có gì
7. Chậm rãi và chắc chắn
 • Sống chậm lại, đừng vội vàng
 • Hãy biết ơn cuộc
https://cdn.noron.vn/2022/05/31/3765282915323924-1653982735.jpg
Vua Solomon
Trả lời

Mình không biết bí mật thứ 8 mà chỉ biết vua Solomon là người giầu nhất thế giới mọi thời đại. Trong cuốn Bí mật của Solomon có tiết lộ 7 bí quyết giàu có của ông là:

1. TRƯỚC HẾT HÃY SUY NGHĨ

 • Bước đầu tiên để đi đến thành công khởi đầu với câu nói "Tôi đã có một kế hoạch."
 • Hãy chịu trách nhiệm về tương lai của mình
 • Hãy tiết kiệm
2. Đồng tiền, hãy dừng ở đây
 • Hãy sống để giàu có, đừng sống vì giàu có

3. Hứa hẹn

 • Tính kỉ luật quyết định là yếu tố quan trọng quyết định bạn có giàu có hay không
 • Hãy nhớ: Không bao giờ có chuyện làm-giàu-nhanh-chóng!
 • Nguyên tắc của tiết kiệm là trì hoãn sung sướng của mình lại

4. Hỏi người khôn ngoan
 • Người giàu là người khôn ngoan
 • Hãy lắng nghe, nhưng lắng nghe người nói đúng.
 • Tìm lời khuyên ở người lớn tuổi

5. Hãy cho đi rồi bạn sẽ nhận lại nhiều hơn

 • Cần có động cơ đúng đắn cho các quyết định đầu tư.
 • Người giàu chân chính giàu có lên nhờ biết cho đi
6. Sống dưới mức thu nhập bạn làm ra
 • Hãy hài lòng với những gì bạn có
 • Nếu không tiết kiệm, bạn sẽ chẳng có gì
7. Chậm rãi và chắc chắn
 • Sống chậm lại, đừng vội vàng
 • Hãy biết ơn cuộc
https://cdn.noron.vn/2022/05/31/3765282915323924-1653982735.jpg
Vua Solomon