Bạn đã từng có lần nào đáng nhớ khi bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình từ bỏ một công việc ổn định về mức lương, chế độ và môi trường làm việc, chỉ vì một lý do xàm xí là bị ức chế vì không được nghỉ lễ để đi chơi cùng các bạn.

Sau 5 năm gắn bó với công ty, thì quyết tâm ra đi, làm công việc trái ngành với mức lương của sinh viên mới ra trường, và tương lai thì mông lung.

Giờ thì hối hận. Khi vừa biết tin, chỉ mấy tháng sau khi nghỉ, là sẽ có cơ hội qua Nhật làm việc, nếu tiếp tục làm việc ở công ty cũ. 

Nhưng chỉ tự khích lệ bản thân phải cố gắng. Sai thì sửa.

Trả lời

Mình từ bỏ một công việc ổn định về mức lương, chế độ và môi trường làm việc, chỉ vì một lý do xàm xí là bị ức chế vì không được nghỉ lễ để đi chơi cùng các bạn.

Sau 5 năm gắn bó với công ty, thì quyết tâm ra đi, làm công việc trái ngành với mức lương của sinh viên mới ra trường, và tương lai thì mông lung.

Giờ thì hối hận. Khi vừa biết tin, chỉ mấy tháng sau khi nghỉ, là sẽ có cơ hội qua Nhật làm việc, nếu tiếp tục làm việc ở công ty cũ. 

Nhưng chỉ tự khích lệ bản thân phải cố gắng. Sai thì sửa.