Bạn học được gì từ COVID-19?

  1. Tư vấn sức khỏe Covid-19

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình học được cách trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống hàng ngày, vì đến khi mất đi rồi mới thấy tiếc... Và không có gì là chắc chắn được trong cuộc sống này ngoài tình cảm gia đình...

Từ khóa: 

tư vấn sức khỏe covid-19

,

tâm sự cuộc sống

đời ngắn lắm nên hãy làm những gì bản thân thích :v

Trả lời

đời ngắn lắm nên hãy làm những gì bản thân thích :v

Ko bệnh mà như bệnh, ko tù mà như tù, ko nghèo mà như nghèo, nói chung là chán hơn bình thường.hi

Mời bạn lắng nghe chia sẻ từ Diễn giả Thu Dung (phút 36:05) nhé