1. Phong cách sống
  2. Xã hội

Bạn nghĩ sao về nạn vẽ bậy, bôi bẩn đường phố?

Từ khóa: ve_duong_pho, phong cách sống, xã hội

 

Ý bạn đang hỏi là Graffiti đúng không? 

Cái này nó bắt nguồn từ văn hóa của hip hop, khởi nguồn tại khu South Bronx vào năm 1970, gắn liền với một thứ cũng rất nổi tiếng khác là Breaking, tất nhiên là khởi thủy từ các anh da đen giang hồ rồi! 

Có nhiều bạn trẻ thấy đẹp thì thích nó, một phần do sự nổi loạn trong cái tuổi trẻ của họ, họ thiếu kiến thức về pháp luật, thiếu kiến thức về xã hội và nhiều kiến thức nữa, họ chỉ quan tâm tới việc đó là show off hay thể hiện bản thân mà thôi, và cái việc vẽ bậy như vậy, là bắt chước đấy, dân đường phố bên Mỹ cũng nhiều người vẽ bậy thế lắm, có một số người đã thành danh rồi! Nhiều tàu điện bên Mỹ cũng nhiều màu sắc khác lạ lắm! Và nó đẹp! 

Văn hóa này cũng còn mới bên Việt Nam, nên nhiều người già, nhiều người chưa bao giờ nghe tới hip hop không thích, vì họ chưa bao giờ thấy sự nổi loạn kinh khủng tới mức này cả, bôi bẩn cả metro thì cũng liều đấy, dù gì thì giới Graffiti cũng đang muốn cho nhiều người biết hơn về tác phẩm của họ nên họ mới như thế! 

Hip hop có nhiều người chưa hiểu nó nhỉ, đừng có bắt chước, phải hiểu cái tư duy của nó nữa, nó là cái văn hóa, và nó bắt nguồn từ đường phố! 

Họ cũng nên quan tâm tới người khác một chút, cái đó nó như thế thì chấp nhận là nó như thế, đừng có thêm màu chi cả, chỉ có một thiểu số hiểu thì nó hết sức rủi ro cho giới Graff, bởi vì đa phần những người không hiểu và không thích sẽ bài trừ và chống đối họ, mà ở Việt Nam là phần đông rồi, nhìn vào họ thì ai cũng nghĩ ngay là bắt chước với bôi bẩn cho mà xem, không được coi trọng thì khó mà sống lắm, họ nên tìm một chỗ không ảnh hưởng tới ai để mà thể hiện, để mà vẽ ở đấy, mình biết là cái này sẽ đi ngược lại với những gì mà giới Graff đang làm, vì cái việc mà họ vẽ public như thế thôi, là nó vừa nổi loạn, nó vừa truyền thông điệp cá nhân nữa, nhưng nếu họ không muốn phạt nặng và tồn tại được thì chấp nhận như thế thôi! 

Trả lời

 

Ý bạn đang hỏi là Graffiti đúng không? 

Cái này nó bắt nguồn từ văn hóa của hip hop, khởi nguồn tại khu South Bronx vào năm 1970, gắn liền với một thứ cũng rất nổi tiếng khác là Breaking, tất nhiên là khởi thủy từ các anh da đen giang hồ rồi! 

Có nhiều bạn trẻ thấy đẹp thì thích nó, một phần do sự nổi loạn trong cái tuổi trẻ của họ, họ thiếu kiến thức về pháp luật, thiếu kiến thức về xã hội và nhiều kiến thức nữa, họ chỉ quan tâm tới việc đó là show off hay thể hiện bản thân mà thôi, và cái việc vẽ bậy như vậy, là bắt chước đấy, dân đường phố bên Mỹ cũng nhiều người vẽ bậy thế lắm, có một số người đã thành danh rồi! Nhiều tàu điện bên Mỹ cũng nhiều màu sắc khác lạ lắm! Và nó đẹp! 

Văn hóa này cũng còn mới bên Việt Nam, nên nhiều người già, nhiều người chưa bao giờ nghe tới hip hop không thích, vì họ chưa bao giờ thấy sự nổi loạn kinh khủng tới mức này cả, bôi bẩn cả metro thì cũng liều đấy, dù gì thì giới Graffiti cũng đang muốn cho nhiều người biết hơn về tác phẩm của họ nên họ mới như thế! 

Hip hop có nhiều người chưa hiểu nó nhỉ, đừng có bắt chước, phải hiểu cái tư duy của nó nữa, nó là cái văn hóa, và nó bắt nguồn từ đường phố! 

Họ cũng nên quan tâm tới người khác một chút, cái đó nó như thế thì chấp nhận là nó như thế, đừng có thêm màu chi cả, chỉ có một thiểu số hiểu thì nó hết sức rủi ro cho giới Graff, bởi vì đa phần những người không hiểu và không thích sẽ bài trừ và chống đối họ, mà ở Việt Nam là phần đông rồi, nhìn vào họ thì ai cũng nghĩ ngay là bắt chước với bôi bẩn cho mà xem, không được coi trọng thì khó mà sống lắm, họ nên tìm một chỗ không ảnh hưởng tới ai để mà thể hiện, để mà vẽ ở đấy, mình biết là cái này sẽ đi ngược lại với những gì mà giới Graff đang làm, vì cái việc mà họ vẽ public như thế thôi, là nó vừa nổi loạn, nó vừa truyền thông điệp cá nhân nữa, nhưng nếu họ không muốn phạt nặng và tồn tại được thì chấp nhận như thế thôi!